PIAP_18_2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: Młodszy Specjalista w pionie wsparcia

Nr ref: PIAP_18_2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP to innowacyjne polskie centrum robotyki i automatyki. Zajmuje się automatyzacją i robotyzacją linii produkcyjnych oraz fabryk, budową aplikacji przemysłowych z wykorzystaniem robotów. Opracowuje i wdraża w różnych gałęziach przemysłu nowe technologie, systemy automatyki, urządzenia produkcyjne i specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową. Łukasiewicz – PIAP jest jedynym w Polsce i czołowym na świecie producentem robotów mobilnych do zastosowań specjalnych, które spełniają najwyższe standardy jakościowe zgodne z normami obronnymi. Łukasiewicz – PIAP dostarcza kompleksowe rozwiązania dla Wojska, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności w Polsce i w 24 krajach na świecie.

I. Zadania:

• Prowadzenie rejestru wniosków zakupowych,
• Nadzorowanie terminowości obiegu dokumentów,
• Opiniowanie wniosków zakupowych,
• Współpraca z innymi komórkami w zakresie procesu zakupowego,
• Pomoc w opracowywaniu dokumentów do postępowań.

II Wymagania:

• Wykształcenie minimum średnie,
• Minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku w instytucji stosującej Ustawę prawo zamówień publicznych,
• Znajomość programu Excel (minimum w podstawowym zakresie),
• Umiejętność obsługi systemów informatycznych np. EOD, inne wewnętrzne systemy firmy,
• Umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość,
• Dobra organizacja pracy własnej,
• Umiejętność pracy w zespole,
• Sumienność i dokładność
• Podstawowa znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w systemie jednozmianowym,
• Atrakcyjny system wynagradzania (podstawa + premia),
• Możliwość pracy w systemie hybrydowym (do 10 dni),
• Ubezpieczenie na Życie,
• Opieka Medyczna,
• Pożyczki na cele mieszkaniowe i bezzwrotne zapomogi,
• Dofinansowanie do karty sportowej,
• Bufet na terenie Instytutu,
• Praca w zgranym zespole,
• Terminowość wypłacania wynagrodzenia,
• Stabilność zatrudnienia.
• Na terenie firmy do Twojej dyspozycji jest:
o Żłobek i Przedszkole,
o Lekarz internista,
o Bufet pracowniczy z pysznymi domowymi obiadami,
o Siłownia,
o Strzelnica,
o Parking i rowerownia,
o Hulajnogi,
o Teren zielony, gdzie możesz zjeść posiłek na świeżym powietrzu, a przy okazji zagrać w ping-ponga.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz informacji o spełnianiu wymagań określonych w punkcie II na adres: rekrutacja@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 10.04.2023r. W tytule wiadomości prosimy wpisać PIAP_18_2023.
Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wynikających z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych:
- Listownie poda adresem: al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
- Mailowo: rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl

 Cele i podstawa przetwarzania Twoich Danych Osobowych
Celami i podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:
Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.
Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

 Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.
Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

 Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe na mocy umowy z nami i przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

 Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

 Prawo do wniesienia sprzeciwu
Ponieważ przetwarzamy twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status
Sebastian Wilk 28.03.2023 11:34 Opublikowano

28.03.2023 11:39 Sebastian Wilk

15.05.2023 07:31 Sebastian Wilk