PIAP_20_2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP W TORUNIU
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: Inżynier (Automatyk) w pionie wsparcia – w Grupie Badawczej urządzeń i sterowania napędów (OBRUSN)

Nr ref: PIAP_20_2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP to innowacyjne polskie centrum robotyki i automatyki. Zajmuje się automatyzacją i robotyzacją linii produkcyjnych oraz fabryk, budową aplikacji przemysłowych z wykorzystaniem robotów. Opracowuje i wdraża w różnych gałęziach przemysłu nowe technologie, systemy automatyki, urządzenia produkcyjne i specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową. Łukasiewicz – PIAP jest jedynym w Polsce i czołowym na świecie producentem robotów mobilnych do zastosowań specjalnych, które spełniają najwyższe standardy jakościowe zgodne z normami obronnymi. Łukasiewicz – PIAP dostarcza kompleksowe rozwiązania dla Wojska, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności w Polsce i w 24 krajach na świecie.

I. Zadania:
• Programowanie sterowników PLC,
• Integracja systemów zrobotyzowanych,
• Konfiguracja przemienników częstotliwości i serwonapędów,
• Dobór komponentów automatyki do wymagań aplikacji,
• Optymalizacja istniejących systemów automatyki,
• Uruchamianie i testowanie maszyn i systemów automatyki oraz robotyki u klientów.

II. Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe – automatyka, robotyka, mechatronika,
• Znajomość obsługi sterowników PLC i paneli HMI (mile widziane doświadczenie z urządzeniami firm SIEMENS, DELTA),
• Doświadczenie z urządzeniami zrobotyzowanymi (KUKA, ABB), możliwość odbycia specjalistycznego szkolenia,
• Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
• Podstawowa znajomość zagadnień związanych z mechaniką ogólną i pneumatyką,
• Prawo jazdy kategorii B,
• Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w systemie jednozmianowym,
• Atrakcyjny system wynagradzania (podstawa + premia),
• Ubezpieczenie na Życie,
• Opieka Medyczna,
• Pożyczki na cele mieszkaniowe i bezzwrotne zapomogi,
• Dofinansowanie do karty sportowej,
• Praca w zgranym zespole,
• Terminowość wypłacania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz informacji o spełnianiu wymagań określonych w punkcie II na adres: rekrutacja@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 13.04.2023r. W tytule wiadomości prosimy wpisać PIAP_20_2023.
Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wynikających
z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych:
- Listownie poda adresem: al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
- Mailowo: rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl

 Cele i podstawa przetwarzania Twoich Danych Osobowych
Celami i podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:
Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę –
w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.
Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

 Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.
Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

 Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe na mocy umowy z nami i przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

 Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

 Prawo do wniesienia sprzeciwu
Ponieważ przetwarzamy twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status
Sebastian Wilk 31.03.2023 09:45 Opublikowano

31.03.2023 09:49 Sebastian Wilk

15.05.2023 07:31 Sebastian Wilk