PIAP_46_2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

Nr ref: PIAP_46_2022

Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej poszukuje pracownika na stanowisko Pracownik Obsługi.

I. Zadania:
• codzienne sprzątanie pomieszczenia przemysłowej przychodni przyzakładowej zgodnie z zaleceniami zakładowego lekarza medycyny pracy,
• dbałość o czystość na powierzonych do sprzątania odcinkach,
• codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych,
• codzienna obsługa i mycie sanitariatów w budynku i na hali produkcyjnej,
• sprzątanie natrysków i szatni dla pracowników produkcji,
• sprzątanie hali produkcyjnej w tym mechaniczne mycie posadzki, sprzątanie wiórów wokół stanowisk maszyn do obróbki skrawaniem metali.
II. Wymagania:
• wykształcenie minimum podstawowe,
• dobry stan zdrowia.
III. Mile widziane:
• uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego i doświadczenie w obsłudze windy towarowej
• staranność przy wykonywaniu powierzonych zadań,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• niekaralność
• samodzielność
• dyspozycyjność

IV. Oferujemy:
• wynagrodzenie zasadnicze i atrakcyjny system premiowy,
• elastyczny czas pracy,
• pracę od zaraz,
• pracę w stabilnej firmie w dobrej atmosferze,
• prywatną opiekę medyczną,
• atrakcyjny pakiet ubezpieczeń grupowych,
• dofinansowanie do wypoczynku,
• dofinansowanie do karty Multisport,
• przyzakładowy żłobek i przedszkole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz informacji o spełnianiu wymagań określonych w punkcie II na adres: rekrutacja@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 30.10.2022 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać PIAP_46_2022.
Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wynikających z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych:
- Listownie pod adresem: al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
- Mailowo: rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl
- Inspektorem Ochrony Danych jest Zbigniew Klepacki

 Cele i podstawa przetwarzania Twoich Danych Osobowych
Celami i podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:
Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.
Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

 Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.
Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

 Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe na mocy umowy z nami i przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

 Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

 Prawo do wniesienia sprzeciwu
Ponieważ przetwarzamy twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status
Sebastian Wilk 29.09.2022 07:49 Opublikowano
Sebastian Wilk 29.09.2022 07:47 Zarchiwizowano
Sebastian Wilk 30.08.2022 10:42 Zarchiwizowano
Sebastian Wilk 30.08.2022 10:40 Zarchiwizowano
Sebastian Wilk 02.08.2022 08:40 Zarchiwizowano

02.08.2022 08:42 Sebastian Wilk

17.01.2023 11:21 Sebastian Wilk