PIAP_44_2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
Nr ref.: PIAP_44_2022

JESTEŚMY DRUŻYNĄ Łukasiewicz - PIAP
Odważnie wybiegamy w przyszłość, co sprawia, że jesteśmy czołowym zawodnikiem
w obszarze robotyki mobilnej dla służb na świecie. Nasz cel – bezpieczeństwo funkcjonariuszy i żołnierzy - realizujemy dzięki wspólnemu działaniu wszystkich naszych zespołów od Projektu przez Produkcję do Sprzedaży. Możesz zostać częścią jednego z nich.
MIEJSCE PRACY: WARSZAWA

Zadania:
• Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami oraz stałe monitorowanie ich potrzeb,
• Składanie ofert/indykacji cenowych wraz z odpowiednimi kalkulacjami oraz monitorowanie przebiegu sprzedaży,
• Udział w rozmowach i negocjacjach cenowych,
• Samodzielne i odpowiedzialne prowadzenie projektu wybranego kraju/klienta oraz raportowanie o nich przełożonemu,
• Poszukiwanie możliwości sprzedaży na obecnych rynkach oraz podejmowanie działań mających na celu dalszą ekspansję na świat,
• Organizacja oraz prowadzenie prezentacji i pokazów sprzętu dla klientów,
• Organizacja i udział w targach branżowych,
• Obsługa posprzedażowa kontrahentów i budowanie długotrwałych relacji.

Nasze wymagania:
• Wykształcenie min. Średnie,
• Dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
• Umiejętności komunikacyjne,
• Znajomość i wykorzystanie oprogramowania pakietu MSOffice,
• Doskonała organizacja pracy,
• Umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole,
• Dyspozycyjność (w tym gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych)
• Prawo jazdy kat. B,
• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku/ w branży,
• Mile widziana znajomość dodatkowych języków obcych.

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Atrakcyjny system wynagradzania (podstawa + premia),
• Praca hybrydowa (do wykorzystania 10 dni pracy zdalnej w m-cu),
• Dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń,
• Dofinansowanie do kursów j. angielskiego z profesjonalnym Native Speakerem,
• Dofinansowanie do szkieł korekcyjnych,
• Dofinansowanie do karty Multisport,
• Dofinansowanie do zajęć rekreacyjnych (tj. aerobik, piłka nożna),
• Ubezpieczenie na Życie,
• Opieka Medyczna,
• Pożyczki na cele mieszkaniowe i bezzwrotne zapomogi,
• Wyjazdy integracyjne (dofinansowanie Sekcji Żeglarskiej),
• Praca w zgranym Teamie
• Na terenie firmy do Twojej dyspozycji jest:

  • Żłobek i Przedszkole,
  • Lekarz internista,
  • Bufet pracowniczy z pysznymi domowymi obiadami,
  • Siłownia,
  • Strzelnica,
  • Parking i rowerownia,
  • Hulajnogi,
  • Teren zielony, gdzie możesz zjeść posiłek na świeżym powietrzu, a przy okazji zagrać w ping-ponga

1. Atrakcyjny system wynagradzania
2. Rozwój stanowiska pracy w sprzedaży i marketingu
3. Podnoszenie kompetencji w wybranych obszarach (szkolenia językowe, kierunkowe), dopłaty do studiów podyplomowych
4. Pracę w zgranym zespole
5. Świadczenia z ZFŚS (dofinansowanie wypoczynku pracowników, pożyczki remontowe)
6. Dostęp do programu MultiSport, opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.
7. Możliwość pracy zdalnej (do 10 dni w miesiącu)
8. Siłownia zakładowa
9. Żłobek i przedszkole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz informacji o spełnianiu wymagań określonych w punkcie II na adres: rekrutacja@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 06.10.2022r. W tytule wiadomości prosimy wpisać PIAP_44_2022.
Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wynikających z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych:
- Listownie pod adresem: al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
- Mailowo: rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl
- Inspektorem Ochrony Danych jest Zbigniew Klepacki

 Cele i podstawa przetwarzania Twoich Danych Osobowych
Celami i podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:
Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.
Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

 Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.
Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

 Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe na mocy umowy z nami i przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

 Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

 Prawo do wniesienia sprzeciwu
Ponieważ przetwarzamy twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status
Sebastian Wilk 08.09.2022 13:30 Opublikowano
Sebastian Wilk 08.09.2022 13:28 Zarchiwizowano
Sebastian Wilk 01.08.2022 12:01 Zarchiwizowano

01.08.2022 12:05 Sebastian Wilk

08.09.2022 13:30 Sebastian Wilk