2013 - zamówienia publiczne - KZP/10/2013 - dostawa wózka widłowego

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/10/2013

na dostawę: wózka widłowego

 

CPV:

42415000-8

Lokalizacja: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 
Zamawiający: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 
Wymagany termin wykonania dostawy: 
   21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego 
pokój 8 budynek 3 od dnia 22.08.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30 

Termin i miejsce składania ofert: 
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 02.09.2013 godzina 10.00. 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 
budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 02.09.2013 godzina 10.30. 

Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr 166981 -2013

Data publikacji: 22.08.2013.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf 1666-9907837.pdf ogłoszenie BZP Administrator WWW 28.08.2013 09:08
application/pdf 1666-9040674.pdf SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 09:09
application/msword 1666-2298989.doc Oferta wraz z załącznikami Administrator WWW 28.08.2013 09:09
application/pdf 1666-4033639.pdf Umowa wzór Administrator WWW 28.08.2013 09:10
application/msword 1666-4725471.doc Załącznik nr 3 do SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 09:10
application/pdf 1666-7025018.pdf wyjaśnienia treści SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 09:10