2013 - zamówienia publiczne - KZP/14/2013 - wykonanie rozbiórki trzech budynków dwukondygnacyjnych

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/14/2013

Wykonanie rozbiórki trzech budynków dwukondygnacyjnych zlokalizowanych na terenie PIAP

 

 

 

CPV: 45111300-1

Lokalizacja:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Zamawiający:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Wymagany termin wykonania robót:
35 dni roboczych
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
pokój 8 budynek 3 od dnia 15.11.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30
Termin i miejsce składania ofert:
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 02.12.2013 godzina 10.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
 budynek 3,pok.8,  Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 02.12.2013 godzina 10.30.
Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

Lp

Kryterium

Ranga

1

cena

100%

 

RAZEM

100%

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 500,00 PLN

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Biuletyn Zamówień Publicznych  242451-2013

Data przesłania ogłoszenia 15.11.2013.

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenieBZP.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.11.2013 14:13
application/pdf SIWZ-131108-1.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.11.2013 14:14
application/msword Oferta-131108-1.doc oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.11.2013 14:14
application/pdf Umowa-131108-1.pdf Umowa_wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.11.2013 14:14
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document odpowiedzi na pytania-wizja loklana.docx Odpowiedzi na pytania zadane podczas wizji lokalnej Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.11.2013 17:39