Przeprowadzenie procedury kwalifikowania technologii spawania hybrydowego Plazma-MIG/MAG

Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                               Warszawa, 17.05.2016

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Na przeprowadzenie procedury kwalifikowania technologii spawania hybrydowego Plazma-MIG/MAG

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procedury kwalifikowania technologii spawania hybrydowego Plazma-MIG/MAG.

Rodzaj materiału – stal S355

Tryb złącza – doczołowe „I”, blacha o grubości 8 mm

 

1.2. Próby niezbędne do przeprowadzenia oceny będą wykonywane w PIAP w zrobotyzowanym środowisku spawania hybrydowego, w którego skład wchodzą następujące elementy podstawowe:

- robot przemysłowy KUKA KR 16-2F

- zestaw spawalniczy MIG/MAG z dwoma źródłami TPS 9000 (Fronius)

- zestaw spawalniczy hybrydowy Super Heavy Duty Super-MIG® (PLT/Wedobot)

Termin wykonania usługi: 24.05.2016

 

Szczegółowych informacji udziela: Zbigniew Pilat, tel. 22 874 02 06, zpilat@piap.pl

 

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zpilat@piap.pl do dnia 20 maja 2016.

To zamówienie nie posiada załączników.