KZP/16/2017 USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSóB I MIENIA PROWADZONY ZGODNIE Z REGULAMINEM PIAP

Warszawa, dnia  31.10.2018

 

 

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

ogłasza

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE

PRZETARGU WG REGULAMINU PIAP NA PODTSAWIE ART. 138o USTAWY PZP

 KZP/16/2018

 

na

USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSOB I MIENIA,  PROWADZENIA DOZORU ZA POMOCĄ TECHNICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY 

 

CPV:   79710000-4, 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9

 

 

 

Zamawiający:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 

Wymagany termin realizacji usługi:

Od dnia 05 stycznia 2019 do dnia 15 stycznia 2021

 

Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Waga

Liczba punktów maksymalna

Sposób oceny

K1 Cena oferowana brutto

93 %

93

C = cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 93

 

 

 

 

 

 

 

K2 Liczba usług ochrony wymienionych w V.1 c 1 o wartości minimum 400.000 zł brutto rocznie

5%

5

3 (trzy) takie usługi – wymagane w SIWZ minimum 0 pkt.

4 - 5 usług – 1 pkt

6 – 7 usług – 3 pkt

8 i więcej – 5 pkt.

Do potwierdzenie prze Wykonawcę w sposób określony w VI.5 SIWZ

K3 – wysokość ubezpieczenia OC wykonawcy

2%

2

1.000.000 zł – wymagane minimum – 0 pkt

1.000.001 - 2.000.000 zł - 1 pkt

Ponad 2.000.001 zł – 2 pkt

 

Razem

100%

 

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 486 Warszawa, Kancelaria,  do dnia: 14.12.2018 r., do godziny  1000

 

Wymagania dotyczące wadium.

 

  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:

 w wysokości 28.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf SIWZ.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.10.2018 10:00
application/msword ceny-zalacznik_1_do_SIWZ.doc Załącznik cenowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.10.2018 10:00
application/msword oferta-zalacznik_2_do_SIWZ (2).doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.10.2018 10:00
application/pdf umowa_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.10.2018 10:01
application/pdf Zarzadzenie201812Zal01.pdf Regulamin Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.10.2018 10:01
application/pdf odpowiedzi_na_pytania.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.11.2018 08:22