ZO/04/07/2020 Dostawa manipulatora przemysłowego

Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                          Warszawa, 02.07.2020

 

 

Zapytanie ofertowe nr 04/07/2020

na dostawę manipulatora

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa  www.piap.pl

 

 1. II.                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Manipulator przemysłowy.

Wymagane parametry:

 • Liczba stopni swobody - minimum 6
 • Udźwig końcówki manipulatora - minimum 5kg
 • Zasięg pracy – minimum 700mm
 • Masa ramienia – maksimum 25 kg
 • Możliwość instalacji chwytaków
 • Dokładność powtarzalności pozycji – maksimum 0.1 mm błędu
 • Przystosowany do pracy w pomieszczeniach

 

Gwarancja producenta lub dostawcy o długości minimum 12 miesięcy

 

 

 1. III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  nie więcej niż 7 tygodni od daty zawarcia umowy.

 

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

K1 – Cena 100%

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego.

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. VI.             POZOSTAŁE INFORMACJE

 

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamowienia udziela: Jakub Glówka, tel. 22 874 0199, jglowka@piap.pl  lub Mateusz Maciaś 22 874 0199, mmacias@piap.pl

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres jglowka@piap.pl, mmacias@piap.pl oraz kzp@piap.pl do dnia  10 lipca 2020.

 

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym, wypełniając wszystkie wymagane pozycje.

 

 

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

 

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.07.2020 06:37
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.07.2020 06:38
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.07.2020 06:38