KZP/10/2020 Dostawa serwerów - przetarg nieograniczony

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

oraz w formie tradycyjnej.

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

 

Termin sładania ofert: 18.11.2020 godz.10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf Ogłoszenie nr 605841.pdf ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2020 15:32
application/pdf SIWZ_10_sewery.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2020 15:32
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA_10_2020.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2020 15:33
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2020 15:33
application/msword Załącznik nr 3 do SIWZ.doc Zalącznik 3 - wzór protokołu Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2020 15:34
application/pdf UMOWA_wzor._zmianadoc.pdf Wzór umowy - zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.11.2020 14:45
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.11.2020 15:03