STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Budynki i grunt Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

Obiekt w Warszawie – al. Jerozolimskie 202

 • zespolony budynek połączony wspólnym korytarzem nr 5b, oznaczony nr 3, 4, 5, 6 oraz 3a, 4a, 5a, o charakterze biurowo-laboratoryjnym-montażowym z częścią konferencyjną w budynku 3a,
 • budynek nr 8 o charakterze biurowo-laboratoryjnym,
 • budynek nr 8a – hala produkcyjnej,
 • budynki nr 11, 11a – magazyn wyrobów hutniczych,
 • budynki pomocnicze o numerach: 10, 12, 13.

Łączna powierzchnia całkowita budynków 20 280 metrów kwadratowych.

Grunt

 • działki w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 72 451 metrów kwadratowych.

Obiekt w Toruniu – ul Batorego 107

 • Budynek montażu elektrycznego /nr 2/
 • Budynek administracyjno-szkoleniowy nr 3b
 • Budynek administracyjny /nr 3c/
 • Budynek nr 8 – magazyn materiałów hutniczych
 • Hala produkcyjna nr 1 z łącznikiem nr 3d

Łączna powierzchnia całkowita budynków 4 767 metrów kwadratowych

Grunt

 • działki w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 19 561 metrów kwadratowych
 • działki stanowiące własność o łącznej powierzchni 3 900 metrów kwadratowych

Sprawozdania finansowe.