Historia

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów został założony w 1965 roku. Od samego początku w Instytucie prace badawcze nad nowymi technologiami najczęściej są łączone z projektowaniem urządzeń i linii produkcyjnych, dzięki czemu możliwe jest bezpośrednie wdrażanie osiągnięć badawczych w przemyśle.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Instytut produkował nowoczesne roboty przemysłowe na licencji ASEA. W tamtym okresie byliśmy również krajowym koordynatorem projektów związanych z robotyzacją przemysłu.

Spośród długiej listy opracowań i wdrożeń Instytutu do bardziej znanych należą:

  • automatyzacja zakładów sodowych w Janikowie,
  • automatyzacja stacji rozrządowej w Tarnowskich Górach,
  • robotyzacja linii pras w FSM Tychy oraz
  • opracowanie i wykonanie zrobotyzowanej linii zgrzewalniczej w FSO Warszawa.

W Instytucie PIAP opracowano również modułowo-aparatowy system automatyki elektrycznej analogowej INTELEKTRAN.

Po 1989 roku szybko została przeprowadzona restrukturyzacja, dzięki której zdołaliśmy osiągnąć mocną pozycję na rynku. Dzięki interdyscyplinarnym zespołom specjalistów jesteśmy w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy technologiczne. Wyróżnia to PIAP spośród innych firm działających w branży systemów pomiarowych i automatyki przemysłowej.

Stale śledzimy potrzeby polskiej gospodarki oraz trendy światowe. Na tej podstawie podejmujemy prace badawcze w zakresie nowych technologii i urządzeń.

Obecnie prace PIAP koncentrują się w następujących obszarach: robotyzacja stanowisk i linii technologicznych, automatyzacja montażu, systemy transportu międzyoperacyjnego, systemy ważenia i dozowania, systemy kontroli wizyjnej i roboty mobilne.

Na szczególną uwagę zasługują dwa ostatnie obszary. Dzięki wieloletnim pracom nad systemami wizyjnymi oferujemy możliwości bezdotykowego, dokładnego pomiaru detali oraz oceny kompletności i prawidłowości montażu, a także jakości powierzchni. Z kolei prace z zakresu robotyki mobilnej były podstawą do opracowania szerokiej gamy robotów antyterrorystycznych wykorzystywanych między innymi przez jednostki specjalne policji w szczególnie niebezpiecznych akcjach.

Jakość naszych opracowań jest doceniana nie tylko przez odbiorców, ale również w środowisku naukowym, o czym świadczy m.in. przyznanie tytułów naukowych profesora kilku osobom w czasie ich pracy w Instytucie oraz uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych przez bardzo liczną grupę specjalistów.

PIAP jest zdobywcą bardzo wielu nagród. Wśród najważniejszych z ostatnich lat można wymienić Godło Teraz Polska (w XII edycji konkursu), Polski Produkt Przyszłości, nominację do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz medale Międzynarodowych Targów Poznańskich czy Targów Innowacji w Brukseli.

Bardzo ważny dla Instytutu ze względów prestiżowych , ale także i finansowych, jest udział w wielu międzynarodowych programach badawczych.

Znaczącym polem aktywności PIAP jest także wspomaganie transferu technologii. Służy temu prowadzona przez Instytut działalność wydawnicza, współorganizowanie Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON oraz Międzynarodowej konferencji AUTOMATION „Automatyka – nowości i perspektywy”.

Wieloletni dorobek Instytutu stanowi znakomitą podstawę do podejmowania nowych wyzwań w zakresie wysokospecjalizowanych technologii. Jesteśmy zaangażowani w nowatorskie projekty pozwalające nam być stale o krok przed konkurencją.