Historia

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów został założony w 1965 roku. Od samego początku w Instytucie prace badawcze nad nowymi technologiami najczęściej są łączone z projektowaniem urządzeń i linii produkcyjnych, dzięki czemu możliwe jest bezpośrednie wdrażanie osiągnięć badawczych w przemyśle.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Instytut produkował nowoczesne roboty przemysłowe na licencji ASEA. W tamtym okresie byliśmy również krajowym koordynatorem projektów związanych z robotyzacją przemysłu. Spośród długiej listy opracowań i wdrożeń Instytutu do bardziej znanych należą: automatyzacja zakładów sodowych w Janikowie, automatyzacja stacji rozrządowej w Tarnowskich Górach, robotyzacja linii pras w FSM Tychy oraz opracowanie i wykonanie zrobotyzowanej linii zgrzewalniczej w FSO Warszawa. W Instytucie opracowano również modułowo-aparatowy system automatyki elektrycznej analogowej INTELEKTRAN.
Po 1989 roku szybko została przeprowadzona restrukturyzacja, dzięki której zdołaliśmy osiągnąć mocną pozycję na rynku. Dzięki interdyscyplinarnym zespołom specjalistów jesteśmy w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy technologiczne. Wyróżnia to PIAP spośród innych firm działających w branży systemów pomiarowych i automatyki przemysłowej. Stale śledzimy potrzeby polskiej gospodarki oraz trendy światowe. Na tej podstawie podejmujemy prace badawcze w zakresie nowych technologii i urządzeń. Obecnie prace PIAP koncentrują się w następujących obszarach: robotyzacja stanowisk i linii technologicznych, automatyzacja montażu, systemy transportu międzyoperacyjnego, systemy ważenia i dozowania, systemy kontroli wizyjnej i roboty mobilne. Na szczególną uwagę zasługują dwa ostatnie obszary. Dzięki wieloletnim pracom nad systemami wizyjnymi oferujemy możliwości bezdotykowego, dokładnego pomiaru detali oraz oceny kompletności i prawidłowości montażu, a także jakości powierzchni. Z kolei prace z zakresu robotyki mobilnej były podstawą do opracowania robotów antyterrorystycznych Inspector i Expert wykorzystywanych między innymi przez jednostki specjalne policji w szczególnie niebezpiecznych akcjach.
Jakość naszych opracowań jest doceniana nie tylko przez odbiorców, ale również w środowisku naukowym, o czym świadczy m.in. przyznanie tytułów naukowych profesora trzem osobom w czasie ich pracy w Instytucie oraz uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych przez bardzo liczną grupę specjalistów.
PIAP jest zdobywcą bardzo wielu nagród. Wśród najważniejszych z ostatnich lat można wymienić Godło Teraz Polska (w XII edycji konkursu), Polski Produkt Przyszłości, nominację do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz medale Międzynarodowych Targów Poznańskich czy Targów Innowacji w Brukseli.
Bardzo ważny dla Instytutu ze względów prestiżowych , ale także i finansowych, jest udział w wielu międzynarodowych programach badawczych. Znaczącym polem aktywności PIAP jest także wspomaganie transferu technologii. Służy temu miesięcznik Pomiary Automatyka Robotyka PAR, Kwartalnik JAMRIS, współorganizowanie Międzynarodowych Targów Automatyki Pomiarów AUTOMATICON oraz Międzynarodowej konferencji AUTOMATION Automatyka nowości i perspektywy.
Wieloletni dorobek Instytutu stanowi znakomitą podstawę do podejmowania nowych wyzwań w zakresie wysokospecjalizowanych technologii. Jesteśmy zaangażowani w nowatorskie projekty pozwalające nam być stale o krok przed konkurencją.