KZP/03/2022-Dostawa ramion robotycznych - tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie  https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet  oraz na stronie internetowej Zmawiającego  www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub   info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26.05.2022 o godz. 10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf swz_03_gg.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.05.2022 10:45
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_03_gg.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.05.2022 10:46
application/pdf UMOWA_wzor_gg.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.05.2022 10:46
application/msword Zalącznik_prot SWZ.doc Załącznik -protokół Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.05.2022 10:47
application/pdf ogloszenie_o_zam.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.05.2022 10:48
application/pdf Zestawienie ofert KZP.pdf informacja z otwarcia Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.05.2022 17:51