Informacje formalne

Informacje formalne

Nazwa pełna: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Nazwa skrócona: ŁUKASIEWICZ - Instytut PIAP
Adres: Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Rok założenia – 1965

Forma prawna: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP działa w formie instytutu wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Instytut jest państwową osobą prawną, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Podstawa prawna działalności: Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Organ nadzorujący – Prezes Centrum Łukasiewicz

KRS 0000846727 
REGON 000035257
NIP 522 318 53 70
NIP EU PL5223185370
EKD 731070
NKP 103-1-3697/W

Kontakt

Sekretariat: 22 874 0164, faks 22 874 0221
e-mail:  piap@piap.lukasiewicz.gov.pl
adres skrzynki podawczej ePUAP: /Lukasiewicz-PIAP/SkrytkaESP