PIAP_43_2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. MARKETINGU

Nr ref.: PIAP_43_2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP to innowacyjne polskie centrum robotyki i automatyki, istniejące od 1965 roku, a od kwietnia 2019 roku jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. Instytut jest jedynym w Polsce i czołowym na świecie producentem robotów mobilnych do zastosowań specjalnych, które spełniają najwyższe standardy jakościowe zgodne z normami obronnymi. Łukasiewicz – PIAP dostarcza kompleksowe rozwiązania dla Wojska, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności w Polsce i w 24 krajach na świecie. Siedziba Instytutu mieści się w Warszawie a w Toruniu - grupa badawcza urządzeń i sterowania napędów OBRUSN. Załoga Ł-PIAP to blisko 300 osób pracujących w interdyscyplinarnych zespołach.
MIEJSCE PRACY: WARSZAWA

Dołącz do nas jeśli:
• Lubisz współpracę z ludźmi.
• Sprawia Ci satysfakcję szukanie metod efektywnego dotarcia z przekazem marketingowym
do nowych i dotychczasowych odbiorców i zainteresowania ich naszą ofertą.
• Jesteś osobą samodzielną i dobrze zorganizowaną, która lubi i potrafi pracować z zespole.
• Lubisz i rozumiesz nowoczesne technologie.
• Potrafisz syntetyzować wiedzę z różnych źródeł oraz prezentować zagadnienia w czytelny sposób – nawet osobom, które są nowicjuszami w świecie technologii.

Twoje główne zadania:
• Planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych w zróżnicowanych kanałach (online i offline),
• Analizowanie efektywności marketingowej i wyników sprzedaży,
• Planowanie i realizacja komunikacji z klientami (w tym aktualizacja stron internetowych, mailing, planowanie kampanii medialnych, współpraca zewnętrzna w zakresie tworzenia materiałów promocyjnych i ich dystrybucja),
• Monitoring i analiza rynku,
• Realizacja kampanii PR w tym eventów, warsztatów, konferencji, targów,
• Monitoring działań konkurencji,
• Prowadzenie wybranych projektów komunikacyjnych,
• Aktywna współpraca z handlowcami oraz inżynierami,
• Dbanie o jakość realizowanych zadań.

Nasze wymagania:

• Co najmniej 2 lata doświadczenia w dziale marketingu (preferowana firma z obszaru obronności i bezpieczeństwa),
• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie),
• Znajomość aktualnych narzędzi i rozwiązań marketingowych,
• Umiejętność planowania i organizacji działań marketingowych,
• Umiejętności pozyskiwania i tworzenia atrakcyjnego, merytorycznego przekazu medialnego,
• Doświadczenie w realizacji kampanii komunikacyjnych i sprzedażowych,
• Umiejętność obsługi CMS dla strony internetowej (WordPress),
• Doświadczenie w zakresie zarządzania treścią w mediach społecznościowych,
• Kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
• Doskonałe zdolności komunikacyjne, interpersonalne i organizacyjne,
• Znajomości języka angielskiego na poziomie C1 (znajomość dodatkowych języków obcych mile widziana),
• Dyspozycyjność – (gotowość do odbywania zagranicznych wyjazdów służbowych),
• Znajomość MS Office w stopniu bardzo dobrym,
• Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Atrakcyjny system wynagradzania (podstawa + premia),
• Praca hybrydowa (do wykorzystania 10 dni pracy zdalnej w m-cu),
• Dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń,
• Dofinansowanie do kursów j. angielskiego z profesjonalnym Native Speakerem,
• Dofinansowanie do szkieł korekcyjnych,
• Dofinansowanie do karty Multisport,
• Dofinansowanie do zajęć rekreacyjnych (tj. aerobik, piłka nożna),
• Ubezpieczenie na Życie,
• Opieka Medyczna,
• Pożyczki na cele mieszkaniowe i bezzwrotne zapomogi,
• Wyjazdy integracyjne (dofinansowanie Sekcji Żeglarskiej),
• Praca w zgranym Teamie
• Na terenie firmy do Twojej dyspozycji jest:

  • Żłobek i Przedszkole,
  • Lekarz internista,
  • Bufet pracowniczy z pysznymi domowymi obiadami,
  • Siłownia,
  • Strzelnica,
  • Parking i rowerownia,
  • Hulajnogi,
  • Teren zielony, gdzie możesz zjeść posiłek na świeżym powietrzu, a przy okazji zagrać w ping-ponga

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz informacji o spełnianiu wymagań określonych w punkcie II na adres: rekrutacja@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 30.10.2022r. W tytule wiadomości prosimy wpisać PIAP_43_2022.
Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wynikających z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych:
- Listownie pod adresem: al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
- Mailowo: rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl
- Inspektorem Ochrony Danych jest Zbigniew Klepacki

 Cele i podstawa przetwarzania Twoich Danych Osobowych
Celami i podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:
Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.
Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

 Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.
Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

 Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe na mocy umowy z nami i przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

 Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

 Prawo do wniesienia sprzeciwu
Ponieważ przetwarzamy twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.