Zakres działania

Zakres działania

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP został utworzony w 1965 roku jako instytut państwowy, którego podstawowym zadaniem było opracowywanie i wdrażanie w różnych gałęziach przemysłu nowych technologii, systemów automatyki, urządzeń produkcyjnych i specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Prawie pięćdziesiąt lat naszej bliskiej współpracy z przemysłem zaowocowało szeregiem nowych opracowań i znaczących wdrożeń. Dziełem PIAP są między innymi: Krajowy System Automatyki i Pomiarów POLMATIK, zautomatyzowane stanowiska produkcyjno-montażowe dla FSM Tychy, zautomatyzowane i zrobotyzowane linie technologiczne w zakładach kineskopów w Piasecznie. W ostatnich latach w PIAP opracowano i uruchomiono produkcję antyterrorystycznych robotów mobilnych.

Dzięki ciągłości prac badawczych i rozwojowych osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom naszych opracowań. Mogą one z powodzeniem konkurować z wyrobami renomowanych firm zagranicznych. 
Obecnie nasze działania koncentrują się w obszarach:

 • automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych,
 • automatyzacji transportu międzyoperacyjnego,
 • systemów kontroli jakości z wykorzystaniem techniki wizyjnej,
 • robotów mobilnych do zastosowań specjalnych,
 • przemysłowych układów pomiarowych,
 • specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • recyklingu samochodów,
 • realizacji projektów w ramach współpracy międzynarodowej.

Wyróżniamy się na rynku:

 • wysoką jakością wyrobów i usług potwierdzoną systemem jakości według norm ISO,
 • specjalizacją w integracji dużych systemów ze składnikami od różnych producentów,
 • wykonywaniem zadań szczególnie trudnych, wymagających niestandardowych rozwiązań i zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin.

Ponadto podejmujemy działania służące upowszechnianiu oraz promocji nauki i techniki. Jesteśmy organizatorem:

 • corocznej Konferencji Naukowo-Technicznej AUTOMATION Automatyzacja Nowości i Perspektywy,
 • międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON® Automatyka Pomiary Elektronika (jako współorganizator),
 • seminariów "Nowości teorii i praktyki w dziedzinie automatyki i pomiarów".

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Instytutu i kontaktu z nami.