KZP/05/2023 Dostawa sprzętu komputerowego


KZP/05/2023

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

.

 

Termin składania ofert upływa: 12.04.2023 o godz.10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2023 06:16
application/pdf swz_kzp_05.22.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2023 06:17
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_kzp_05_2023.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2023 06:17
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2023 06:17
application/msword Zalącznik_prot SWZ.doc Wzór protokołu Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2023 06:18
application/msword Zestawienie ofert.doc Informacja z otwarcia ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.04.2023 09:25