KZP/07/2020 USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSóB I MIENIA PROWADZONY ZGODNIE Z REGULAMINEM PIAP


Warszawa, dnia  29.10.2020

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz -

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

ogłasza

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE

PRZETARGU WG REGULAMINU PIAP NA PODTSAWIE ART. 138o USTAWY PZP

 KZP/07/2020

 

na

USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSOB I MIENIA,  PROWADZENIA DOZORU ZA POMOCĄ TECHNICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY

 

CPV:   79710000-4, 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9

 

 

 

Zamawiający:

Siec badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 

Wymagany termin realizacji usługi:

Od dnia 16 stycznia 2021 do dnia 13 stycznia 2023

 

Kryteria oceny ofert:

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 486 Warszawa, Kancelaria,  do dnia: 02.12.2020 r., do godziny  1000

 

Wymagania dotyczące wadium.

 

  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:

 w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf SIWZ.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2020 06:39
application/msword ceny-zalacznik_1_do_SIWZ.doc Formularz cenowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2020 06:39
application/msword oferta-zalacznik_2_do_SIWZ (2).doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2020 06:40
application/pdf umowa_ochrona.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2020 06:41
application/pdf Zarzadzenie201812Zal01.pdf Regulamin Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2020 06:41
application/msword Oświadczenie_wizja_lokalna.doc Oświadczenie o zachowaniu poufności Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2020 06:42
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.11.2020 11:46
application/pdf KomunikatPoWizjiLokalnej.pdf Informacja z wizji lokalnej Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.11.2020 10:56
application/pdf odpowiedzi2.pdf Odpowiedzi na pytania 2 Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.11.2020 09:56
application/pdf Zestawienie ofert_kzp_07_2020.pdf Informacja art.86 ust.5 Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.12.2020 10:02
application/pdf Zestawienie ofert_kzp_07_korekta.pdf Informacja art. 86 ust.5 - korekta Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.12.2020 10:23