KZP/21/2023 Dostawa i wdrożenie systemu archiwizacji /backup danych z gwarancją na 5 lat – 2 sztuki


KZP/21/2023

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

.

 

Termin składania ofert upływa: 14.12.2023 o godz.12:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie.pdf ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.12.2023 12:59
application/pdf swz_kzp_21_2023.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.12.2023 12:59
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_kzp_21_2023.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.12.2023 13:00
application/pdf umowa_Backup.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.12.2023 13:05