Sukcesywna dostawa materiałów do addytywnego centrum wytwórczego


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 06.02.2017

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na sukcesywne dostawy materiałów modelowych oraz eksploatacyjnych dla badawczego centrum do przyrostowego generowania struktur geometrycznych z termoplastycznych polimerów i kompozytów

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywne dostawy materiałów modelowych oraz eksploatacyjnych dla badawczego centrum do przyrostowego generowania struktur geometrycznych z termoplastycznych polimerów i kompozytów, w zakresie określonym poniżej:

- ABS-M30 (wszystkie możliwe kolory)

- PC

- ULTEM9085 (wszystkie możliwe kolory)

- NYLON12

- NYLON Support

- SR 30

- SR 20

- SR 100

- ULTEM support

- dysze przetłaczające: T10, T12, T16, T20

- podstawy (tacki) modelowe dedykowane dla materiałów (ABS-M30, PC, ULTEM, NYLON)

- Vero (wszystkie możliwe kolory)

- Durus (wszystkie możliwe kolory)

 

 

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego do 31.12.2017

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamowienia udziela: Maciej Cader, tel. 22 874 0341, mcader@piap.pl

 

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mcader@piap.pl do dnia 10 lutego 2016.

To zamówienie nie posiada załączników.