Usługa rocznej subskrypcji oprogramowania Autodesk Product Design Suite Ultimate Commercial Subscription - 9 obecnych licencji sieciowych


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                                                                           Warszawa, 06.09.2018

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Na przedłużenie subskrypcji licencji sieciowych oprogramowania Autodesk Product Design Suite Ullimate

CPV:    4800000-8

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Autodesk Product Design Suite Ultimate Commercial subscription  – usługa rocznej subskrypcji licencji oprogramowania

Przedłużenie subskrypcji 9 obecnych sieciowych licencji oprogramowania Autodesk PDSU

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia:12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamowienia udziela: Marian Wrzesień, tel. 22 874 0276 mwrzesien@piap.pl

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mwrzesien@piap.pl do  dnia 14 września 2018.

To zamówienie nie posiada załączników.