Przepust kablowy

RWU.069147

Przepust kablowy stanowi tuleja przepustowa (1) oraz kostka przyłączeniowa. Kostka ta ma korpus (4) z tunelem kablowym (5) i wycięciami (6) na przewody (7), podwójne końcówki łączeniowe (8) oraz pokrywkę (9). Tuleja przepustowa (1) i korpus (4) stanowią integralną całość, a końcówki łączeniowe (8) ulokowane są wzdłuż osi tunelu kablowego (5), każda w odrębnym wycięciu korpusu (4).

Nr zgłoszenia: W. 123630

Data zgłoszenia: 18.12.2014

Nr: RWU.069147

Twórca: Jan Charzewski