Sposób pobudzenia resolwera i układ pobudzania resolwera

PAT.226464

 

Sposób pobudzania resolwera silnika synchronicznego o magnesach trwałych, którego uzwojenia zasilane są z układu zasilania sterowanego procesorem z układem kluczującym, generującym co najmniej dla uzwojeń silnika sygnały sterujące o modulowanej szerokości impulsu wyrównywanej do środka, polegający na zasilaniu uzwojenia wzbudzenia resolwera sygnałem o przebiegu sinusoidalnym, będącym efektem odfiltrowania pierwszej harmonicznej z sygnału o przebiegu prostokątnym, charakteryzuje się tym, że do pobudzenia resolwera wykorzystuje się sygnał o przebiegu prostokątnym synchroniczny ze wszystkimi sygnałami sterującymi układem zasilania uzwojeń silnika i przed odfiltrowaniem z tego sygnału pierwszej harmonicznej dzieli się ten sygnał przez dwa w dzielniku częstotliwości.

Nr zgłoszenia: P. 412542

Data zgłoszenia: 29.05.2015

Nr patentu: PAT.226464

Twórca: Mariusz Kozak