Stanowisko do zautomatyzowanego spawania elementów z blach grubych, tytuł wcześniejszy Stanowisko do spawania elementów z blach o dużej grubości

PAT.227231

Stanowisko do zautomatyzowanego spawania elementów z blach o dużych grubościach, wyposażone w robota przemysłowego (1), który współpracuje jednocześnie z dwoma zestawami spawalniczymi MIG/MAG (6) i plazmowym (5) i ma zainstalowane na swoim ramieniu palniki spawalnicze oraz systemy sensoryczne, charakteryzuje się tym, że na ramieniu robota (1) jest osadzona zintegrowana głowica spawania hybrydowego wyposażona w palnik MIG/MAG i w palnik plazmowy, które są tak usytuowane, że palnik plazmowy w kierunku spawania poprzedza palnik MIG/MAG, przy czym układ sterowania robota (1) jest sprzężony z systemem spawania hybrydowego „plazma – MIG/MAG” (5), przy czym wspólnie z głowicą spawania hybrydowego jest zamocowany system sensoryczny do obserwowania obszaru przed palnikiem plazmowym.

Nr zgłoszenia: P.411871

Data zgłoszenia: 02.04.2015

Nr patentu: PAT.227231

Twórcy: Zbigniew Pilat, Jacek Dunaj, Stanisław Kacprzak, Wojciech Klimasara, Marek Pachuta, Marcin Słowikowski, Michał Smater, Jacek Zieliński, Mirosław Żarek, Dorota Szulc, Jacek Szulc, Jacek Lewandowski