System lokalizacji osób zasypanych w lawinach i osuwiskach

PAT.229505

System lokalizacji osób zasypanych w lawiniskach lub osuwiskach wykorzystujący GNSS, jest wyposażony w co najmniej trzy urządzenia nadawczo/odbiorcze (1, 2, 3) rozmieszczone na lawinisku/osuwisku, z których każdy jest wyposażony w odbiornik GNSS (4) sprzężony z modułem integrującym (6), z którym jest również sprzężony detektor lawinowy (5), zaś moduł integrujący (6) jest sprzężony z modułem radiowym (7), komunikującym się z przenośnym modułem zarządzającym (8), wyposażonym w odbiornik GNSS (9) sprzężony z modułem mikroprocesorowym (11), z którym jest sprzężony moduł radiowy (10), zaś z modułem mikroprocesorowym (11) jest sprzężony także panel użytkownika (12).

Nr zgłoszenia: P. 414133

Data zgłoszenia: 24.09.2015

Nr patentu: PAT.229505

Twórcy: Arkadiusz Perski, Konrad Bożek