Układ sterowania stanowiskami do rehabilitacji

PAT.227332

Układ sterowania stanowiskami do rehabilitacji charakteryzuje się tym, że zawiera sterownik układów pomiarowych (1), połączony z serwerem sieci bezprzewodowej (2), odbierający za pomocą sieci bezprzewodowej (3) sygnały z sond pomiarowych tętna człowieka (4), sond pomiaru ciśnienia krwi człowieka (5), z sond wilgotności skóry człowieka (6), sond pomiarowych przyspieszenia ruchu (7) oraz sond wizyjnych (8) do określania położenia źródeł światła (21) (różnych kolorów) mocowanych na ciele człowieka, przy czym wszystkie sondy zawierają układy przetworników sygnału i nadajniki sygnału sieci bezprzewodowej (3) umożliwiające kodowanie tych sygnałów wraz ze znacznikami numerów nadajników w sondach pomiarowych, przy czym sterownik (1) połączony jest z procesorem (9) połączonym z serwerem sieci bezprzewodowej (10), który poprzez sieć informatyczną (11) połączony jest ze sterownikami innych odległych stanowisk rehabilitacyjnych, a ponadto procesor (9) połączony jest z elementem pamięci (12) połączonym z ręcznym zadajnikiem (13) wartości dopuszczalnych parametrów mierzonych przez sondy, przy czym z procesorem (9) połączony jest panel wyświetlacza (14), prezentujący uzyskane parametry przez użytkownika jako bieżące oraz porównane z danymi historycznymi oraz danymi uzyskiwanymi obecnie na innych stanowiskach rehabilitacyjnych oraz połączony jest blok interfejsu (15), do którego dołączony jest blok rozpoznawania komend wydawanych głosem (16), przy czym sterownik (1) połączony jest też z czytnikiem RFID (17), układem sterującym (18) połączonym z silnikiem liniowym (19) do (stanowiącym napęd) nastaw siły oporu elementów stanowiska, a użytkownik wyposażony jest w kartę identyfikacyjną RFID (20) oraz lampki różnych kolorów (21), przystosowane do mocowania na jego ubraniu, których położenie na bieżąco śledzą sondy (8).

 Nr zgłoszenia: P. 412256

Data zgłoszenia: 07.05.2015

Nr patentu: PAT.227332

Twórca: Tadeusz Goszczyński