Urządzenie do przebijania opon

PAT.231042

Urządzenie ma zasadniczo płaską obudowę, składającą się z połączonych ze sobą zawiasowo pierwszego (1) i drugiego członu (2) tej obudowy, oraz demontowalny przebijak z podstawą mającą możliwość obrotu wokół osi połączenia zawiasowego. Oba człony (1, 2) obudowy mają zagłębienia w swoich powierzchniach wewnętrznych, a ruch ich połączenia zawiasowego obejmuje zakres od zamknięcia przebijaka między zagłębieniami powierzchni wewnętrznych do rozwarcia ograniczonego oparciem się obu członów (1, 2) obudowy o podstawę przebijaka. W pierwszym członie (1) obudowy osadzony jest obrotowy siłownik elektryczny (8) z wałem napędowym (7) o osi obrotu pokrywającej się z osią (3) połączenia zawiasowego i sprzęgniętym mechanicznie z drugim członem (2) obudowy. W wewnętrznej powierzchni pierwszego członu (1) obudowy znajduje się dodatkowe zagłębienie (13) na blok kontrolno-sterujący (14) i blok zasilania (15). W skład bloku kontrolno-sterującego (14) wchodzi co najmniej moduł komunikacji bezprzewodowej i moduł sterowania siłownikiem (8). Przebijak (7) ma zasadniczo prostopadłościenną podstawę z wycięciem (23) na oś (3) połączenia zawiasowego obu członów (1, 2) obudowy, zaś na zewnętrznej powierzchni pierwszego członu (1) obudowy znajdują się dwa bieguny elektryczne (17, 18) połączone z blokiem kontrolno-sterującym (14).

Nr zgłoszenia: P. 414253

Data zgłoszenia: 02.10.2015

Nr patentu: PAT.231042

Twórcy: Adam Wołoszczuk, Paweł Sałek, Mateusz Maciaś, Michał Ogiński, Agnieszka Sprońska, Michał Karczewski, Jakub Główka