14-04-2016

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla dyrektora PIAP

18 marca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wicewojewoda Sylwester Dąbrowski wręczył Odznaczenia Państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę. Podczas uroczystości Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał dyrektor naszego Instytutu, prof. ndzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla dyrektora prof. ndzw. dr inż. Piotr Szynkarczyka

Order Odrodzenia Polski, ustanowiony w 1921 roku, nadawany jest za wybitne zasługi na rzecz państwa i społeczeństwa, osiągnięcia w działalności publicznej, umacnianie suwerenności i obronności kraju, rozwój krajowej gospodarki i współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami, a także za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną.

Prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk jest dyrektorem Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP. Kieruje zespołem, który odnosi sukcesy w działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie robotyki. Jest również jednym z twórców pierwszych polskich robotów pirotechnicznych i robotów do zadań specjalnych wykorzystywanych w kraju i za granicą oraz autorem wielu zgłoszeń patentowych i publikacji naukowych.

Zainteresowania zawodowe prof. nzw. dr. inż. Piotra Szynkarczyka skupiają się głównie na zastosowaniach szeroko pojętej sztucznej inteligencji w robotyce. Prowadzi on prace z zakresu robotyki mobilnej, a w szczególności sterowania systemami autonomicznymi z wykorzystaniem sterowników rozproszonych o budowie inspirowanej wzorcami biologicznymi, teleoperacją na duże odległości oraz zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. Aktualnie koncentruje się na działalności analitycznej i eksperckiej w zakresie bezzałogowych pojazdów lądowych w zastosowaniach wojskowych oraz w zakresie robotów mobilnych do zastosowań cywilnych. Prywatnie pasjonat astronomii i licencjonowany krótkofalowiec.

W 2005 roku prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2015 roku złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” nadanym przez Ministra Obrony Narodowej RP.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki