Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

tel. 22 87 40 164
faks 22 87 40 221
piap@piap.lukasiewicz.gov.pl

Grupa badawcza urządzeń i sterowania napędów OBRUSN

ul. Stefana Batorego 107, 87-100 Toruń

tel. 56 623 40 21 do 24
faks 56 623 44 25 lub 56 623 25 35
mobile 693 366 834

obrusn@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

Zmiana dotychczasowej nazwy Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP nastąpiła 1 kwietnia 2019 r. i wynika z wejścia w życie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 534).

 

 

 

Dane Rejestrowe

Forma prawna:  Instytut Badawczy
Podstawa prawna działalności:  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Instytutach Badawczych
(Dz.U. 2010 nr 96 poz 618)

KRS 0000846727 w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kontakt dla mediów

e-mail: media@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Formularz Kontaktowy

    Administratorem danych jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o moich uprawnieniach, o których szerzej mogę przeczytać w obowiązku informacyjnym. Podanie danych osobowych osoby do kontaktu jest dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
    Strona jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA v3 oraz Google