28-09-2017

Prezentacja projektu Repozytorium Robotyki

Zapraszamy 12 października 2017 roku do Centrum Konferencyjnego PIAP na publiczną prezentację założeń projektu „Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki”.

Projekt „Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki” przygotowywany jest przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP na konkurs odbywający się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Prezentacja założeń projektu odbędzie się 12 października 2017 roku o godz. 13.00 w Centrum Konferencyjnym PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres ekolomanska@piap.pl do 10 października 2017 roku. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji (jeśli dotyczy).

Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.