10-10-2017

AUTOMATION 2018

XXII edycja AUTOMATION odbędzie się w dniach 21–23 marca 2018 roku. Koszt udziału w konferencji dla studentów i uczestników studiów doktoranckich zmniejszyliśmy o połowę. Termin nadsyłania referatów został wydłużony do 24 października 2017 roku. Zapraszamy!

AUTOMATION to coroczna konferencja naukowo-techniczna organizowana przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Patronem naukowym wydarzenia jest Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, a patronem naukowo-technicznym Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Najbliższa, XXII edycja konferencji AUTOMATION odbywać się będzie od 21 do 23 marca 2018 roku w siedzibie PIAP przy Al. Jerozolimskich 202 w Warszawie. Tematem konferencji są nowości i perspektywy w branży automatyki, robotyki i pomiarów.

Autorzy, którzy chcieliby zostać prelegentami podczas konferencji, mają czas do 24 października 2017 roku, aby za pośrednictwem platformy Easy Chair przesłać swoje referaty.

Koszt udziału w AUTOMATION 2018 wynosi 1000 złotych. Specjalna cena dla studentów studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich to 500 złotych.

Szczegółowe informacje o konferencji, terminarz, zgłoszenia referatów i uczestnictwa: automation.piap.pl.