21-10-2019

Grad nagród na wystawie IWIS 2019

Najlepszy rodzimy wynalazek, 4 platynowe, 4 złote, 1 srebrny i 4 brązowe medale – to rezultat pierwszej wspólnej prezentacji Sieci Badawczej Łukasiewicz na międzynarodowej imprezie wystawienniczej IWIS 2019. Jury doceniło innowacyjny dorobek ponad 80 badaczy pracujących w dziewięciu instytutach Łukasiewicza. Najwięcej medali zdobył Łukasiewicz – Instytut PIAP.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS, organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku na wystawie prezentowane są dokonania wynalazców z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu i z Polski. W tym doborowym gronie po raz pierwszy zaprezentowała się marka Łukasiewicz.

Na IWIS wynalazcy prezentują innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Kluczowe cele wystawy to prezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań, a także umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami, co bezpośrednio koresponduje z misją i strategicznymi celami Łukasiewicza.

– Instytuty należące do Łukasiewicza konkurowały podczas wystawy IWIS już wielokrotnie. Ich tegoroczna obecność to debiut pod wspólnym szyldem, który wywołuje wyraźny oddźwięk wśród innych wystawców i gości tego wydarzenia. Można było zauważyć duże zainteresowanie gości zagranicznych pojawieniem się na globalnym rynku innowacji nowej marki. Przez większość zwiedzających była ona postrzegana jako marka o bardzo dużym potencjale rynkowym – komentuje dr hab. inż. Michał Szota, Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, organizator wystawy IWIS.

 

Najlepszy polski wynalazek

Kulminacyjny moment wystawy to ceremonia wręczenia nagród, która odbyła się w środę, 16 października w Małej Auli Politechniki Warszawskiej. Nagrodę IWIS 2019 dla najlepszego polskiego wynalazku – Special Award SPWiR Best Domestic Invention zdobył Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej za „Zastosowanie magnetronu cylindrycznego w procesach hybrydowych azotowania i PVD” autorstwa dra inż. Marka Betiuka oraz Zbigniewa Łatasia.

 

13 medali dla 9 instytutów

Nagrody IWIS 2019 przyznawano tradycyjnie w 12 kategoriach, od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań z obszaru medycyny.

Medale platynowe za najlepsze wynalazki w poszczególnych kategoriach tematycznych otrzymały:

 • Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych za wynalazek „Mata włóknista do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych” autorstwa zespołu w składzie: dr hab. Krystyna Wrześniewska-Tosik, prof. Łukasiewicz IBWCh; mgr inż. Tomasz Mik; Michalina Pałczyńska; dr Ewa Wesołowska; mgr inż. Tomasz Kowalewski; Dariusz Dębiec.
 • Łukasiewicz – Przemysłowy Instytutu Maszyn Rolniczych za wynalazek „Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu” autorstwa zespołu w składzie: dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. PIMR; mgr inż. Tomasz Szulc; mgr inż. Marek Szychta; mgr inż. Michał Zawada; mgr inż. Rafał Kamprowski; dr inż. Jacek Wojciechowski; mgr inż. Roman Rogacki; inż. Antoni Stolarski; mgr inż. Radosław Sokołowski; mgr inż. Andrzej Panasiuk; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. PIMR;  mgr inż. Adrian Smela; mgr inż. Marcin Szczepaniak; mgr inż. Maciej Ciechanowski.
 • Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego za wynalazek „BAMSHOES dziecięce obuwie zdrowe, wygodne i trwałe” autorstwa dr inż. Katarzyny Ławińskiej oraz zespołu w składzie: dr Wioleta Serweta; dr inż. Dorota Gendaszewska; mgr inż. Izabella Jaruga; mgr Katarzyna Sieczyńska; mgr inż. Sebastian Decka; mgr inż. Dominik Woźnicki; dr Nataliia Popovych.
 • Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP za wynalazek „Autonomous Air Defense Combat / Autonomiczny System Bojowy Obrony Powietrznej ASBOP – PERKUN” autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Adam Aftyka; mgr inż. Adam Andrzejuk; mgr inż. Rafał Czupryniak; mgr inż. Łukasz Dudek; mgr inż. Sławomir Kapelko; mgr inż. Piotr Kociel; mgr inż. Sebastian Pawłowski; Janusz Noga; Mirosław Iwaćkowski; Paweł Zawada; Michał Jasiński; Mariusz Lubaszka.

Medale złote otrzymały:

 • Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za wynalazek „Kompozyt ceramiczny na bazie dwuborku cyrkonu o właściwościach luminescencyjnych i sposób jego wytwarzania” autorstwa zespołu w składzie: dr inż. Annamaria Naughton-Duszova; dr inż. Aleksandra Dubiel; dr inż. Jolanta Laszkiewicz-Łukasik; mgr inż. Marcin Podsiadło.
 • Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP za „Remotely Controlled Portable Tyre Puncturing Device (R-TPD) / Zdalnie sterowane urządzenie do przebijania opon (R-TPD)” autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Adam Wołoszczuk; mgr inż. Mateusz Maciaś; mgr inż. Jakub Główka; mgr Agnieszka Sprońska.
 • Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej za „Zastosowanie magnetronu cylindrycznego w procesach hybrydowych azotowania i PVD” autorstwa dra inż. Marka Betiuka i Zbigniewa Łatasia, a także za wynalazek „Kompozytowa powłoka stopowa Ni-B/B” autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Anna Mazurek; mgr inż. Grzegorz Cieślak; dr inż. Anna Gajewska-Midziałek; mgr inż. Katarzyna Skroban; prof. dr hab. Maria Trzaska; mgr inż. Wojciech Bartoszek.

Medal srebrny otrzymał:

 • Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych za wynalazek „Graphene magnetic field sensor for extreme temperatures / Grafenowy czujnik pola magnetycznego do zastosowań w ekstremalnie szerokim zakresie temperatur” autorstwa dra inż. Tymoteusza Ciuka.

Brązowe medale otrzymały:

 • Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL za wynalazek „Innovative «The cooling system of the stator winding of the electric machine» as an integral part of wheel hub motors of electric cars” autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Piotr Dukalski; dr inż. Bartłomiej Będkowski; prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka, a także za wynalazek „Storage battery module” autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Emil Król; dr hab. inż. Marcin Maciążek; prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka.
 • Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego za „An innovative system and method of dosing fuel in a pressure combustion chamber of turbine drives / Innowacyjny układ i sposób dozowania paliwa w ciśnieniowej komorze spalania napędów turbinowych” autorstwa zespołu w składzie: Robert Podgórzak; Włodzimierz Marczenko; dr hab. Stefan Góralczyk; Vitalii Luzianov; Tomasz Golec.
 • Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP za „The hybrid method of rapid reconstruction or manufacturing personalized machines parts, for modern production lines / Hybrydowa metoda szybkiej rekonstrukcji lub wytwarzania zindywidualizowanych części maszyn, na potrzeby nowoczesnych linii produkcyjnych” autorstwa dra inż. Macieja Cadera.
 
O wystawie IWIS 2019

– Wystawa IWIS jest na stałe wpisana do kalendarza Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych, której członkami są organizacje ze 104 krajów świata. W Warszawie prezentowane były najnowsze rozwiązania z ponad 20 krajów. IWIS jest także forum wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy międzynarodowej a odwiedzający ją przedstawiciele przemysłu wykazują gotowość wdrożeń najbardziej interesujących rozwiązań. O marce IWIS-u świadczy to, że imprezę w ciągu trzech dni odwiedziło ponad 20 tys. zwiedzających – podsumowuje dr hab. inż. Michał Szota, szef SPWiR.

 

O Sieci Badawczej Łukasiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz to projekt o znaczącym potencjale komercyjnym. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z ośmioma tysiącami pracowników, 38 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jest trzecią największą siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science to Business spotyka się z przedsiębiorcami i oferuje rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

 

Na zdjęciu głównym: Prodziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Andrzej Pachuta, Małgorzata Korbecka-Pachuta z Łukasiewicz – Instytutu PIAP i Dyrektor Departamentu Badań w Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Koza.