26-06-2020

Spotkajmy się na webinarium

Zapraszamy na webinarium „Technologie produkcyjne i wyzwania XXI wieku”, które odbędzie 29 czerwca w godzinach 13:00-15:00.

 

 

 

 

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP wraz z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego i Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest Park” zapraszają na webinarium poświęcone technologiom produkcyjnym i współczesnym wyzwaniom związanym z procesami produkcyjnymi.

W trakcie wirtualnego spotkania będzie można poznać odpowiedzi na pytania:

  • Jak odpowiedzieć na rosnące wymagania w zakresie uelastycznienia produkcji, czyli jak przygotować produkcję do zmian sposobów wytwarzania?
  • Jak stanowiska produkcyjne dzięki łatwości przezbrojenia mogą być kluczem do uniwersalnej produkcji?
  • Jak automatyzacja i robotyzacja procesów pozwala skutecznie ustabilizować ciągłość i wydajność produkcji?
  • Jak pozyskiwać środki unijnie na inwestycje w rozwój zaawansowanych technologii wytwarzania?

Wydarzenie jest adresowane do przedstawicieli działów  utrzymania ruchu, B+R oraz działów powiązanych z technologiami produkcyjnymi.

Webinarium poprowadzą:

  • Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
  • dr inż. Maciej Cader, dyrektor ds. badawczo-rozwojowych w Łukasiewicz – PIAP
  • mgr inż. Łukasz Wojtczak, ekspert z Departamentu Rozwoju i Automatyzacji w Łukasiewicz – PIAP
  • Marcin Pilip, specjalista w dziale Sprzedaży i Marketingu w Łukasiewicz – PIAP

Rejestracji można dokonać na stronie:

https://wsseinvestpark.clickmeeting.pl/technologie-produkcyjne-i-wyzwania-xxi-wieku/register%3F_ga%3D2.267052046.1825827149.159