16-07-2021

Łukasiewicz – PIAP w gronie sygnatariuszy porozumienia na rzecz cyfryzacji przemysłu

Łukasiewicz – PIAP został partnerem konsorcjum, którego celem jest przyspieszenie transformacji cyfrowej przemysłu.

 

 

12 lipca w Warszawie, podczas Forum Cyfrowej Transformacji Przemysłu, przedstawiciele wyższych uczelni oraz instytucji wsparcia nauki i gospodarki krajowej, a także prezesi i dyrektorzy wiodących technologicznie przedsiębiorstw dyskutowali na temat efektywnego wykorzystania możliwości nowych technologii i potrzeby wytyczenia kierunków rozwoju transformacji cyfrowej. W wydarzeniu zorganizowanym przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Łukasiewicza reprezentowali dr Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz dr inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor Łukasiewicz – PIAP.  

W trakcie Forum odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o wszechstronnej współpracy na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej przemysłu, w tym automatyzacji i robotyzacji oraz wdrażania sztucznej inteligencji do sterowania procesami produkcyjnymi. Celem utworzonego konsorcjum, w którym znalazł się Łukasiewicz – PIAP, jest upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z cyfryzacji przemysłu, doskonalenie kompetencji kadr menedżerskich i specjalistycznych w zakresie transformacji cyfrowej oraz certyfikacja ich umiejętności.

Poza Łukasiewicz – PIAP w skład konsorcjum weszły: Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

W tym samym czasie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zawansowanych Technologii IZTECH, na którym dr inż. Piotr Szynkarczyk został wybrany na członka Rady Izby. Rada liczy 15 osób, a jej przewodniczącym jest prof. Jerzy Buzek.