27-04-2022

Łukasiewicz – PIAP wspiera innowacyjność

W Łukasiewicz – PIAP zainaugurował działalność Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0. Jego celem jest wsparcie polskich podmiotów w aplikowaniu do programu Horyzont Europa.

 

27 kwietnia 2022 r. odbyła się inauguracja działalności Branżowego Punktu Kontaktowego Przemysł 4.0, którego liderem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Punkt powstał z myślą o wsparciu polskich przedsiębiorstw, instytucji i naukowców w aplikowaniu do programu Horyzont Europa. To największy w historii UE program wsparcia badawczych, innowacyjnych projektów realizowanych przez międzynarodowe konsorcja. W latach 2021–2027 na ten cel przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro. 

BPK Przemysł 4.0 – doradztwo, edukacja i komunikacja

Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0 rozszerza możliwości nawiązywania współpracy w skali międzynarodowej. Celem jest umiędzynarodowienie polskiej działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej (B+R+I) w obszarze Przemysłu 4.0, który jest obecnie dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki w Polsce. 

Przedsiębiorstwa i naukowcy zgłaszający się do PBK mogą liczyć doradztwo i wsparcie merytoryczne – pozyskiwanie partnerów do projektów, poszukiwanie możliwości współpracy między polskimi i zagranicznymi podmiotami, reprezentowanie i współpraca z partnerami na arenie międzynarodowej, wsparcie na etapie pisania projektów itp. Oferowane jest także wsparcie edukacyjne – m.in. specjalistyczne szkolenia i warsztaty oraz konsultacje dla naukowców i przedsiębiorstw w zakresie możliwości aplikowania do programu

PBK realizuje ponadto działania komunikacyjne, jak aranżowanie spotkań partnerów naukowych i biznesowych oraz poszukiwanie dla nich międzynarodowych partnerów, współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi czy reprezentowanie polskich podmiotów w kraju i za granicą.

Branżowe punkty kontaktowe uzupełniają polski system wsparcia udziału w projekcie Horyzoncie Europa, a centralną jednostką jest Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR. Poza Łukasiewicz – PIAP w gronie instytucji tworzących branżowe punkty kontaktowe jest jeszcze sześć instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Metali Nieżelaznych (BPK Zrównoważona Gospodarka), Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (BPK Transformacja Cyfrowa), Łukasiewicz – PORT (BPK Technologie Medyczne i Zdrowie), Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (BPK Inteligentna i Czysta Mobilność) oraz Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia).

EIT Manufacturing – wspólnota innowacji

Kwietniowe spotkanie było również poświęcone przystąpieniu Łukasiewicz – PIAP oraz spółki Vigo System do EIT Manufacturing (EITM) – najmłodszej wspólnoty utworzonej w ramach Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji (EIT). To pierwsze polskie podmioty w strukturach EITM. EITM to jedno z dziewięciu partnerstw instytucjonalnych utworzonych w ramach programu Horyzont Europa. Główne założenia EITM to wzmacnianie konkurencyjności produkcji w Europie, aktywizowanie kontaktów między europejskimi innowatorami oraz ułatwienie wdrażania innowacji przemysłowych.

Partnerstwo EIT Manufacturing tworzy kilkadziesiąt organizacji, przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych, wśród których są m.in. Francuska Komisja Energii Alternatywnej i Energii Atomowej (CEA), Słowacki Uniwersytet Techniczny, Politechniki w Wiedniu, Pradze, Turynie i Darmstadt, firma Siemens oraz koncerny Volkswagen i Volvo. Inne europejskie partnerstwa powołane w ramach programu Horyzont Europa, to m.in. EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Raw Materials i EIT Urban Mobility.

Na zdjęciu (od lewej): Konstantinos Georgoulias, dyrektor RIS and EU Affairs, EIT Manufacturing, Jan Filip Staniłko, dyrektor ds. Strategii w Vigo System, Christian Bölling, dyrektor EIT Manufacturing Central oraz Piotr Szynkarczyk, dyrektor Łukasiewicz – PIAP