22-08-2022

Profesor Roman Szewczyk w Radzie Metrologii GUM

Prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk został powołany w skład Rady Metrologii działającej przy Prezesie Głównego Urzędu Miar.  

4 sierpnia 2022 r. Minister Rozwoju i Technologii powołał 16 członków Rady Metrologii. Wśród nich znalazł się profesor Roman Szewczyk związany z Łukasiewicz – PIAP, wybrany na pięcioletnią kadencję jako przedstawiciel ogólnopolskich organizacji gospodarczych lub przedsiębiorc6w.

Profesor Roman Szewczyk jest przewodniczącym Rady Łukasiewicz – PIAP. Pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems”, wydawanego przez instytut.

Jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a sześć lat później – stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Od 2001 r. jest pracownikiem Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Aktywność naukowa profesora Romana Szewczyka koncentruje się m.in. wokół modelowania systemów cyberfizycznych, pomiarów magnetycznych i magnetomechanicznych właściwości materiałów magnetycznie miękkich, elektroniki w pomiarach precyzyjnych, sensoryki w zakresie bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji oraz systemów wbudowanych z wykorzystaniem mikroprocesorów z architekturą ARM i AVR. Profesor jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych, a także patentów. Realizował prace badawcze w ramach współpracy międzynarodowej z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi.

Rada Metrologii działająca przy Prezesie Głównego Urzędu Miar powstała w oparciu o nowelizację ustawy Prawo o miarach z 2017 r. Zgodnie z ustawą Rada m.in. opiniuje stan i kierunki rozwoju krajowej metrologii oraz działalność merytoryczną administracji miar. W jej skład wchodzą przedstawiciele struktur państwowych, przemysłu i nauki.