03-10-2022

Forum CETEF coraz bliżej

Wielkimi krokami zbliża się Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne – CETEF. W dniach 24–25 października 2022 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbędzie się pięć konferencji tematycznych poświęconych szeroko rozumianej transformacji cyfrowej.

Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne CETEF jest organizowane od 2014 r. przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH) we współpracy z uczelniami technicznymi i przedstawicielami przemysłu wysokiej techniki. Tegoroczna edycja, którą obok IZTECH organizują Politechnika Wrocławska oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, odbywa się pod auspicjami Komisji Europejskiej i pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Partnerem strategicznym wydarzenia jest KGHM. Łukasiewicz – PIAP jest partnerem naukowym wydarzenia, a wydawane przez instytut czasopisma „Pomiary Automatyka Robotyka” i „Automatyka” oraz portal AutomatykaOnline.pl – partnerami medialnymi.

Misja: wykorzystanie potencjału

Sukces realizacji cyfrowej rewolucji jest uzależniony od stopnia zaawansowania technicznego wielu komplementarnych technologii: automatyki, robotyki i mechatroniki, elektroniki i fotoniki, inteligentnych sieci energetycznych i komunikacyjnych czy cyberbezpieczeństwa. Celem Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego CETEF jest stworzenie międzynarodowej platformy do dyskusji nad polityką europejską w zakresie rozwoju dziedzin techniki mających decydujące znaczenie dla sukcesu transformacji cyfrowej. Założeniem jest również inspirowanie sieci partnerskich do realizacji dużych europejskich projektów w obszarze wysokich technologii oraz zaprezentowanie polskiego potencjału technologicznego i badawczego w zakresie realizacji projektów rozwojowych Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze transformacji cyfrowej i energetycznej.

Uczestnikami tegorocznych obrad będą interesariusze z 17 krajów Europy Środkowej, w tym:

 • reprezentanci kadry kierowniczej centrów badawczo-rozwojowych oraz kierownicy projektów w zakresie transformacji cyfrowej,
 • menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury technologicznej przemysłu i usług,
 • menedżerowie firm specjalizujących się w projektowaniu i integracji systemów automatyki przemysłowej i logistycznej,
 • przedstawiciele instytucji, ministerstw i agencji rządowych dysponujący środkami finansowymi na wsparcie transformacji cyfrowej gospodarki europejskiej.

Nowe technologie w centrum uwagi

Tegoroczna edycja CETEF obejmuje pięć konferencji tematycznych z zakresu:

 • przyszłościowych rozwiązań automatyki i robotyki przemysłowej,
 • przełomowych dokonań technik medycznych (medtech),
 • cyberbezpieczeństwa,
 • nowych technologii biomedycznych w diagnostyce i terapii,
 • innowacyjnych technologii w metalurgii metali niezależnych.

Pierwszą z konferencji, zatytułowaną „Trendy rozwoju, szanse i bariery robotyzacji przemysłu europejskiego”, poprowadzi prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor Łukasiewicz – PIAP.

Konferencje będą okazją do wysłuchania m.in. referatów wybitnych zagranicznych ekspertów:

 • robotyka i AI: prof. Ivan Petrovic, członek Chorwackiej Akademii Nauk, przewodniczący Technicznego Komitetu Robotyki IFAC (International Federation of Automatic Control), profesor Uniwersytetu w Zagrzebiu,
 • inżynieria biomedyczna: prof. Wolfgang Drexler, dyrektor Center for Medical Physics and Biomedical Engineering Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Obrazowania Biomedycznego (Biomedical Imaging),
 • bezpieczeństwo komputerowe: prof. Kai Rannenberg, profesor Goethe University we Frankfurcie i National Institute for Informatics w Tokio, przewodniczący Grupy Ekspertów ISO „Przemysł 4.0”, wiceprzewodniczący Rady Europejskich Stowarzyszeń Informatyki Profesjonalnej, koordynator European Cybersecurity Competence Network, przewodniczący IFIP (Międzynarodowa Federacja Przetwarzania Informacji).

Udział w forum zapowiedzieli też m.in. Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, Cristian-Silviu Buşoi, przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego oraz Peter Droell, dyrektor w Dyrektoriacie Generalnym KE ds. Badań
i Innowacji. Wydarzeniem towarzyszącym forum będzie Dzień Młodego Naukowca organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów i Radę Młodych Naukowców.

– W dniach 24-25 października 2022 r. na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się swoisty okrągły stół transformacji cyfrowej, łączący nowy europejski plan na rzecz innowacji z europejską strategią transformacji cyfrowej. Miło nam, że do współpracy przystąpiły zarówno firmy i jednostki naukowo-badawcze, jak i organizacje reprezentujące doświadczone grono inżynierów, ale również doktorantów oraz młodych naukowców. Zapraszamy do aktywnego włączenia się w debatę, w której weźmie udział wielu wybitnych europejskich naukowców i praktyków, dotyczącą rozwoju dziedzin techniki mających kluczowe znaczenie dla sukcesu transformacji cyfrowej. Mamy nadzieję, że ta wymiana pomysłów i doświadczeń będzie owocna. Zapraszamy do Wrocławia – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH).

Forum CETEF odbędzie się w modelu hybrydowym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cetef.eu.