10-10-2022

PIAP GRYF w Siłach Specjalnych Policji Republiki Korei

Łukasiewicz – PIAP dostarczył roboty pirotechniczne PIAP GRYF do Jednostek Operacji Specjalnych Koreańskiej Policji Narodowej (KNP-SOU). Najnowsze modele średniego (48 kg) robota EOD trafiły do funkcjonariuszy pełniących służbę w zespołach oddziałów operacji specjalnych Policji.

Jednostka Operacji Sił Specjalnych Policji Republiki Korei, w skrócie SOU, to rodzaj policyjnych oddziałów funkcjonujących w ramach Koreańskiej Narodowej Agencji Policyjnej. SOU wykonuje misje antyterrorystyczne w warunkach miejskich/środowisku cywilnym, operacje ratowania zakładników, wyszukiwanie i usuwanie materiałów wybuchowych związanych z incydentami terrorystycznymi. Dodatkowo jednostki zabezpieczają ważne imprezy międzynarodowe oraz wspomagają działania ratownicze w sytuacjach wyjątkowych, takich jak różnego rodzaju katastrofy czy kryzysy humanitarne. Personel taktyczny Sił Specjalnych Policji Republiki Korei rekrutowany jest tylko spośród doświadczonych wojskowych sił specjalnych. Roboty pirotechniczne PIAP GRYF są już dobrze znane wojsku Korei Południowej, dlatego niektórzy operatorzy EOD w Policji znają już poprzednie wersje tego urządzenia.

Mobilny robot pirotechniczny PIAP GRYF przystosowany jest do prowadzenia działań neutralizacyjnych związanych z użyciem przedmiotów i urządzeń niebezpiecznych, w tym materiałów wybuchowych. Przy jego użyciu można w bezpieczny sposób rozpoznać, podjąć i przetransportować podejrzany przedmiot do miejsca jego neutralizacji. W skrajnych sytuacjach neutralizacja może zostać zrealizowana na miejscu ujawnienia niebezpiecznego ładunku z wykorzystaniem akcesoriów robota. Hybrydowy układ napędowy robota umożliwia sprawne poruszanie się po każdej nawierzchni, w zróżnicowanym terenie, a także w budynkach (w tym pokonywanie schodów). Koła robota mogą być szybko zdemontowane, co dodatkowo zmniejsza jego gabaryty i tym samym ułatwia prowadzenie akcji w wąskich przestrzeniach, np. na pokładzie statku powietrznego.

Roboty PIAP GRYF dostarczone zostały z wyposażeniem dedykowanym dla policyjnych sekcji minersko-pirotechnicznych. Pozwala ono na użycie w akcji wyrzutnika pirotechnicznego, przenośnego rentgena. Technik bombowy może skorzystać z akcesoriów umieszczonych w banku narzędzi na bazie mobilnej robota, takich jak wybijak do szyb czy nóż do przebijania opon. W przypadku zakłóceń radiowych pracę ułatwi automatyczna nawijarka z przewodem światłowodowym. Robot został wyposażony m. in. w kamerę PTZ z termowizją, w kamery jezdne z oświetlaczami IR (podczerwieni) do użytku w dzień i w nocy, kamerę o wysokiej rozdzielczości, wyposażoną w zoom optyczny o 33-krotnym powiększeniu oraz kamerę chwytakową ułatwiającą podejmowanie przedmiotów niebezpiecznych. Sterowanie odbywa się za pomocą nowoczesnego i poręcznego panelu sterowania, a wyszkolony funkcjonariusz z jego pomocą może z bezpiecznej odległości ocenić zawartość podejrzanego ładunku czy bagażu oraz innych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.