15-11-2022

Horizon4Poland ’22 – dla partnerstwa i projektów

22 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja Horizon4Poland ’22. To wyjątkowa okazja do networkingu między firmami i instytucjami badawczo-rozwojowymi poszukującymi partnerów i projektów, które staną się częścią programu Horyzont Europa.

 

 

 

Wydarzenie ma na celu przybliżenie korzyści wynikających z udziału w największym w historii Unii Europejskiej programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji w sześciu obszarach: 

  • Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia,
  • Przemysł 4.0,
  • Transformacja Cyfrowa,
  • Zrównoważona Gospodarka,
  • Inteligentna i Czysta Mobilność,
  • Technologie Medyczne i Zdrowie.

Udział w spotkaniu będzie okazją do rozmów z ekspertami z Sieci Badawczej Łukasiewicz, nawiązania kontaktu z przedstawicielami biznesu, uzyskania wsparcia merytorycznego w zakresie pozyskania źródła finansowania dla innowacyjnych pomysłów, a także pozyskania partnera międzynarodowego, obowiązkowego dla projektów Horyzont Europa.

Wydarzenie odbędzie się 22 listopada 2022 r. w godzinach 9.30–17.15 w Centrum Konferencyjnym POLIN w Warszawie przy ul. Anielewicza 6. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Tutaj można zarejestrować się na wydarzenie.

Horizon4Poland ’22 to pierwszy matchmaking Branżowych Punktów Kontaktowych, które zostały powołane, aby wspierać polskie firmy i instytucje w pozyskiwaniu środków na projekty badawczo–rozwojowe z Programu Horyzont Europa. Oferta Branżowych Punktów Kontaktowych obejmuje: pomoc w wyborze i pozyskaniu krajowych i międzynarodowych partnerów do projektów europejskich, prowadzenie indywidualnych konsultacji na etapie przygotowania wniosku, szkolenia i warsztaty tematyczne związane z Programem Horyzont Europa, reprezentujące interesy polskiego biznesu i podmiotów naukowych na forum międzynarodowym, w szczególności poprzez budowanie agend badawczych w programie Horyzont Europa.