02-01-2023

Pożegnanie

29 grudnia 2022 r. zmarł Profesor Stanisław Kaczanowski – autorytet w dziedzinie automatyki i robotyki, wieloletni dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, do końca związany z instytutem. 

 

Urodzony 5 stycznia 1940 r. prof. nzw. dr inż. Stanisław Kaczanowski w 1963 r. uzyskał na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej dyplom mgr inż. mechanika, a w 1969 r. stopień naukowy doktora nauk technicznych.

W czasie pracy w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP, którą rozpoczął w 1971 r., objął stanowisko docenta (1973 r.), a następnie profesora nadzwyczajnego (2010 r.). Zajmował wiele stanowisk kierowniczych w instytucie, m.in. sekretarza naukowego (1986–1990), dyrektora (1990–2005) i zastępcy dyrektora ds. badawczo-rozwojowych (2005–2020). Jako dyrektor przeprowadził głęboką restrukturyzację instytutu, dostosowując go do działania w warunkach gospodarki rynkowej przy ograniczonym finansowaniu budżetowym. Dzięki temu instytut uzyskał wysoką pozycję naukową, techniczną, a także rynkową. 

W latach 2007–2011 Profesor Stanisław Kaczanowski był członkiem Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, a od 1984 r. członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii  Nauk. Był również członkiem komitetów naukowych i programowych kilkudziesięciu konferencji naukowych i technicznych, w tym konferencji Automation. Kierował programami naukowo-technicznymi oraz wieloma pracami badawczo-rozwojowymi dla odbiorców ze świata przemysłu. Był również promotorem i recenzentem prac doktorskich. Jest autorem kilkunastu patentów oraz autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu automatyki i robotyki, w tym monografii.

Wielokrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia za swoją działalność. Wśród nich znalazły się m.in. nagrody rektorów Politechniki Warszawskiej i Politechniki Śląskiej, Sekretarza Naukowego PAN i Ministra Przemysłu Maszynowego, listy gratulacyjne od Prezydenta Rzeczpospolitej oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.