13-04-2023

Testy wibracyjne bez tajemnic

26 kwietnia w Łukasiewicz – PIAP odbyło się seminarium zorganizowane wspólnie z firmą EC Test Systems. Elementem spotkania były warsztaty z wykorzystaniem systemu wibracyjnego o sile 30 KN.   

Kwietniowe wydarzenie było doskonałą okazją do poznania zarówno w teorii, jak i w praktyce działania systemów elektrodynamicznych służących do przeprowadzania testów wibracyjnych obiektów – sinusoidalnych, losowych, udarowych.

Uczestnikom przedstawiono szerokie możliwości kontrolerów oraz kompleksowe systemy kontrolno-pomiarowe, które są odpowiedzialne za pętlę sterującą ze sprzężeniem zwrotnym i akwizycję danych pomiarowych. Jednym z punktów spotkania była prezentacja zaawansowanych rozwiązań kontrolnych firmy Siemens.

Goście mogli także poznać tajniki doboru optymalnych rozwiązań, dopasowanych do potrzeb użytkowników. Przedstawiony został kompletny proces wykonywania testu przy użyciu systemu firmy Dongling Technologies o sile 30 kN oraz pomiar w wielu punktach obiektu poddawanego badaniom za pomocą trójosiowych czujników drgań.