22-05-2023

Targi INTARG z udziałem Łukasiewicz – PIAP

Już w środę rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG, na których Łukasiewicz – PIAP zaprezentuje nowe rozwiązania dla służb specjalnych, wojska i Straży Pożarnej.

Targi INTARG odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 24 i 25 maja 2023. Na wydarzeniu o szerokim interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym zasięgu oddziaływania nie może zabraknąć Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP. Zaprezentujemy m.in.:

  • taktycznego robota miotanego wspomagającego operacje antyterrorystyczne,
  • urządzenia do zdalnego pobierania próbek z podłoża (np. skażonego) oraz cząsteczek chemicznych z zanieczyszczonych obszarów lub zbiorników wodnych.

Targi INTARG gromadzą czołowe jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa, start-upy i instytucje wspierające rozwój i wynalazczość. Główny patronat honorowy nad INTARG 2023 został przyznany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną z 16 agend ONZ).

Głównym założeniem organizacji wydarzenia jest promocja i komercjalizacja wynalazków i innowacji oraz transfer technologii. INTARG tworzy platformę współpracy świata nauki z przemysłem, a także zapewnia wsparcie w zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu o innowacyjność i nowe technologie. Nowością tegorocznych targów będą Międzynarodowe spotkania B2B „International Matchmaking Event INTARG” oraz INTARG EKO – zielone technologie w energetyce, przemyśle, transporcie i życiu codziennym. W programie przewidziano ponadto szereg wydarzeń dodatkowych, w tym konkursy, panele dyskusyjne i galę finałową połączoną z wręczeniem nagród.