28-08-2023

Kongres projektów przyszłości

19 i 20 października 2023 r. w Uniejowie odbędzie się ósma edycja Forum Inteligentnego Rozwoju. Jednym z prelegentów będzie dyrektor Łukasiewicz – PIAP dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk.  

Forum Inteligentnego Rozwoju skupia prezesów i właścicieli innowacyjnych firm, dyrektorów, menedżerów ds. B+R, kierowników i liderów nowatorskich przedsięwzięć, naukowców prowadzących projekty badawcze, samorządowców odpowiedzialnych za rozwój regionów oraz przedstawicieli rządu i organizacji skupionych na inteligentnym rozwoju.

Wydarzenie technologiczne koncentruje się na promocji korzyści, jakie oferują nowatorskie przedsięwzięcia. W październikowym kongresie projektów przyszłości weźmie udział 500 innowatorów, którzy zaprezentują blisko 200 takich przedsięwzięć.

Elementem kongresu są konferencje branżowe i spotkania networkingowe, które sprzyjają budowaniu efektywnej współpracy przy rozwoju innowacyjnych projektów.  Wśród tematów, które zagoszczą na forum będą innowacyjne procesy i technologie w polskim przemyśle. Konferencja branżowa poświęcona tej tematyce będzie składała się z debaty i indywidualnych prezentacji. Goście mogą liczyć na poznanie zagadnień związanych z horyzontalnym podejściem do innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych.

Prelegenci przybliżą temat projektowania i optymalizacji procesów, robotyzacji, diagnostyki i monitorowania, systemów sterowania, a także maszyn i urządzeń automatyzujących. Prezentacji innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań, związanych m.in. z Przemysłem 4.0, dokonają przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych oraz środowiska biznesowego i naukowego. Wśród nich będzie dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor Łukasiewicz – PIAP oraz wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie https://irforum.pl/.