06-03-2024

Profesor Janusz Kacprzyk członkiem honorowym AIIA

Profesor Janusz Kacprzyk otrzymał kolejne międzynarodowe wyróżnienie – tytuł członka honorowego stowarzyszenia Artificial Intelligence Industry Alliance.

 

Światowe stowarzyszenie International Artificial Intelligence Industry Alliance (AIIA) zostało utworzone w Hong Kongu w 2023 r. W jego skład wchodzi około 3000 wybitnych specjalistów w zakresie informatyki, inteligencji obliczeniowej, nauki o danych, AI i nauk pokrewnych oraz robotyki, a także przedstawiciele przemysłu i biznesu. Celem AIIA jest m.in. promocja sztucznej inteligencji w zastosowaniach przemysłowych i biznesowych.

Profesor Janusz Kacprzyk, od lat nagradzany za dokonania zawodowe i naukowe, jest ekspertem w dziedzinie logiki rozmytej i jej zastosowania w bazach danych, rozmytych metod reprezentacji i przetwarzania informacji, systemów wspomagania decyzji oraz sieci neuronowych. Bada m.in. zastosowanie informatyki i sztucznej inteligencji w modelowaniu systemów i sterowaniu. Pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika naukowego JAMRIS wydawanego przez Łukasiewicz –PIAP oraz przewodniczącego komitetu programowego Konferencji Naukowo-Technicznej AUTOMATION. W poprzednich latach uczestniczył w wielu projektach realizowanych przez Łukasiewicz – PIAP, m.in. w FORESIGHT ARP – „Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej”. Jest także członkiem Polskiej Akademii Nauk, w której kieruje Pracownią Systemów Inteligentnych w Instytucie Badań Systemowych.