Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0

Branżowy Punkt Kontaktowy w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”.

                                   

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa

Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0

 

Wartość finansowania dla Łukasiewicz – PIAP: 5 850 000 zł

Minister Edukacji i Nauki powołał sieć Branżowych  Punktów Kontaktowych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”.

Zadanie to powierzono sześciu instytutom Sieci Łukasiewicza:

1) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka,

2) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Transformacja Cyfrowa,

3) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0,

4) Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie,

5) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność,

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia.

Ich działania będzie koordynować  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ”.

 

Główne zadania Branżowych Punktów Kontaktowych:

 1. w zakresie edukacji:
 • szkolenia i warsztaty,
 • indywidualne konsultacje,
 • wydarzenia matchmakingowe, networkingowe, brokerskie (polskie i zagraniczne).
 1. w zakresie komunikacji:
 • promocja partnerstw europejskich finansowanych z programu Horyzont Europa,
 • dotarcie z informacją o programie do szerokiej grupy odbiorców,
 • informowanie o działaniach i wspólnych przedsięwzięciach.
 1. w zakresie doradztwa:
 • identyfikowanie i pozyskiwanie partnerów do projektów,
 • współpraca i reprezentowanie podmiotów na forach międzynarodowych,
 • doradztwo w zakresie zmieniających się przepisów,
 • szukanie możliwości finansowania projektów, wsparcie w pisaniu wniosków projektowych.

Odbiorcami działań Branżowych Punktów Kontaktowych są:

 1. w zakresie edukacji:
 • podmioty prowadzące działalność naukową,
 • przedsiębiorcy biorący udział w programie,
 • naukowcy,
 • krajowi oraz zagraniczni partnerzy biznesowi.
 1. w zakresie komunikacji:
 • organizacje badawcze,
 • przedsiębiorcy,
 • naukowcy,
 • opinia publiczna,

      3. w zakresie doradztwa:

 • jednostki administracji publicznej,
 • organizacje badawcze,
 • podmioty finansujące badania naukowe,
 • przedsiębiorcy.

Czas trwania projektu: 21.01.2022-31.12.2027

Dofinansowanie dla Łukasiewicz – PIAP: 5 850 000 zł

Całkowita wartość dla Łukasiewicz – PIAP: 5 850 000 zł