Projekt ADMA

Europejskie Centrum Wsparcia Zaawansowanej Produkcji (ADMA) to inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską, koncentrująca się na wsparciu przedsiębiorstw w procesie wdrażania nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0.

Projekt ADMA ma na celu ułatwić dostęp MŚP do wiedzy technologicznej, organizacyjnej, finansowej oraz dotyczącej modelu biznesowego, udostępnionej przez konsorcjum i jego ekosystem.

Konsorcjum tworzą zarówno partnerzy technologiczni, jak i nietechnologiczni. Partnerzy technologiczni odgrywają kluczową rolę we współpracy z MŚP w celu określenia ich potrzeb przemysłowych i wdrożenia planu transformacji w ich firmach.

Partnerzy technologiczni to TNO z Holandii, SIRRIS z Belgii, DTI z Danii, Eurecat z Hiszpanii, CETIM z Francji, TECOS ze Słowenii i Łukasiewicz – PIAP z Polski.

Partnerzy nietechnologiczni to eksperci ds. komunikacji oraz partnerzy z sieci współpracy zewnętrznej i edukacyjnej, m.in. Old Continent, Latitude Events, FundingBox, IDEA Consult.

Ważnymi członkami konsorcjum są także MADE z Danii, FME z Holandii, ECM/It’s OWL z Niemiec, AFIL z Włoch i Agoria z Belgii, blisko współpracujący z władzami regionalnymi i krajowymi w swoich krajach.

Rola Łukasiewicz – PIAP to poszukiwanie potencjalnych odbiorców wsparcia oferowanego w ramach  projektu, wsparcie MŚP na etapie identyfikacji potrzeb w zakresie transformacji cyfrowej, tworzenie planów transformacji oraz wdrożenia koniecznych zmian.

Termin realizacji projektu: 20.06.2018–20.05.2021

Budżet projektu: 75300 EUR

Koordynator: Agoria – Belgia

Instytucja finansująca: Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises („EASME”)