Projekt ADRexp

Chwytak antropomorficzny do usuwania pozostałości obiektów w przestrzeni kosmicznej – Active debris removal demonstration in laboratory condition experiment (ADRexp).

Celem projektu ADRexp był rozwój modelu laboratoryjnego urządzenia do przechwytywania satelitów. W trakcie projektu przeanalizowano wymagania misji oraz zaprojektowano dwa modele chwytaka do różnych pierścieni mocujących używanych na rynku europejskim. Szczególny nacisk położono na możliwość  zastosowania urządzenia w przyszłej misji e.Deorbit ESA, polegającej na przechwyceniu i deorbitacji satelity Envisat. Projekt zakończyły testy urządzeń na stole powietrznym w jednym z centrów technologicznych ESA w ESTEC w Holandii. 

Okres realizacji: 01.03.2015–01.08.2016

Budżet projektu: 199.000 EUR

Numer umowy: 4000113467/15/NL/CBi, projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Partnerzy: Thales Alenia Space, France