Projekt Induce 4.0

Szkolenie oparte na pracy w dziedzinie Przemysłu 4.0 na rzecz konkurencyjnego przemysłu europejskiego – Work-based training approach in the field of Industry 4.0 for Competitive European Industry (INDUCE 4.0)

Głównym celem realizowanego projektu INDUCE 4.0 jest promowanie uczenia się w miejscu pracy (work based learning) w temacie wdrażania rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0. Trwająca „cyfrowa rewolucja” wymusza zmianę biznesowego podejścia do wymagań stawianych pracownikom na wszystkich etapach tzw. łańcucha wartości – od projektowania, poprzez produkcję, aż po sprzedaż. Procesy i modele biznesowe stają się bardziej elastyczne i bazują na wykorzystaniu rozproszonych baz danych. Wymagają też nowych umiejętności i kwalifikacji pracowników. Zgodnie z założeniami projektu należy stworzyć takie warunki, aby wszystkie sektory przemysłowe mogły wspierać i rozwijać swój potencjał – m.in. poprzez adaptację i skuteczne wykorzystanie najnowszych technologii pojawiających się na rynku – oraz skutecznie zarządzać procesem adaptacji do wymagań rzeczywistości Przemysłu 4.0.

Do prac nad stworzeniem takiego elastycznego pakietu edukacyjnego zaangażowany będzie szereg partnerów społecznych, firm i dostawców VET. Opracowany w ten sposób kompleksowy proces nauki w zakresie szeroko pojętej problematyki Przemysłu 4.0, odbywający się w miejscu pracy, będzie miał na celu dostarczenie podstawowej wiedzy technicznej oraz metodologii programów typu WBL (work-based learning) kierowanych do osób uczących się oraz pracowników MŚP.

Grupy docelowe projektu:

  • kierownicy MŚP produkcyjnych
  • szefowie działów (produkcja, logistyka etc.) w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych
  • przyszli pracownicy produkcyjnych MŚP (studenci / praktykanci)
  • dostawcy VET / szkoleniowcy / konsultanci

Rolą PIAP w projekcie będzie przygotowanie struktury modułów szkoleniowych, opracowanie nowych materiałów do zastosowania we wspomnianym systemie szkoleniowym, przygotowanie wytycznych dotyczących przeprowadzania testów pilotażowych w każdym kraju w celu zapewnienia porównywalności wyników, a także czynny udział we wszystkich działaniach prowadzonych w ramach projektu, m.in. takich jak badanie potrzeb użytkowników,  testowanie opracowanych rozwiązań, rozwój metodyki czy rozpowszechnianie informacji o produkcie.

Opracowane treści szkoleniowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu, której założeniem funkcjonalnym jest dostępność, intuicyjność w nawigowaniu i brak konieczności uzyskania zgody na pobieranie umieszczonych tam materiałów. Szeroka dostępność materiałów szkoleniowych zostanie ponadto zagwarantowana poprzez udostępnienie ich w językach partnerów projektu. Wolny dostęp do opracowanych w ramach projektu treści szkoleniowych będzie promowany m.in. przez dystrybucję ulotek, na których będzie podany adres strony projektu, a także podczas różnych akcji promocyjnych.

Planowane rezultaty / produkty projektu:

O1: State-of-the-art – analiza dotycząca luk w wiedzy na temat Przemysłu 4.0.

O2: Kurs szkoleniowy 4.0 dostępny w otwartym internetowym portalu edukacyjnym.

O3: Szkolenie 4.0 – praktyczna metodologia uczenia się w miejscu pracy.

Okres realizacji: 06.10.2017–05.10.2019

Budżet: 23.457,00 EUR (PIAP)

Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na podstawie umowy nr 2017-1-RO01-KA202-037222 zawartej pomiędzy Universitatea Petru Maior din Tigu Mures i Komisją Europejską.

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: Universitatea Petru Maior din Tigu Mures, Rumunia

Partnerzy:

  1. Pertu Maior University – UPM, Romania
  2. Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș – CCIM, Romania
  3. PIAP, Poland
  4. Institute for Technology and Quality – ISQ, Portugal
  5. European Association of InstiEuropean Center for Quality – ECQ, Bulgariatutes for Vocational Training – EVBB, Germany
  6. Pcx Computers & Information Systems Ltd – PCX, Cyprus

 

Logo UE Erasmus+This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).