Autonomiczna technologia transportu biomasy pozyskiwanej na chronionych obszarach wodno-blotnych (ATTB)

Autonomiczna technologia transportu biomasy pozyskiwanej na chronionych obszarach wodno-błotnych

Nazwa Programu: Program Badań Stosowanych

Okres realizacji: 01.11.2013 – 30.05.2017

Konsorcjum:

  • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (Lider),
  • Hydromega Sp. z o.o.,
  • Wojskowa Akademia Techniczna,
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Cel projektu:
Opracowanie założeń autonomicznej technologii transportu biomasy pozyskiwanej na chronionych obszarach wodno-błotnych (ATTB). Autonomiczna technologia transportu pozyskiwanej biomasy na chronionych terenach wodno-błotnych (ATTB) to zintegrowany w wyspecjalizowanej platformie zestaw rozwiązań pozwalający na odbiór oraz transport biomasy do miejsc przeładunku w sposób ciągły. ATTB to ważne ogniwo budowanego systemu utrzymania i poprawy bioróżnorodności na terenach chronionych obszarów wodno-błotnych, jak i obszarów nieobjętych ochroną, a także element zintegrowanych działań zmierzających do ochrony obszarów wodno-błotnych, terenów chronionych, łąk o charakterze zmienno-wodnym przed sukcesją roślinności.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR1